สถิตในดวงใจตราบนิจจิรันดร์  น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเ้จ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว

 
 • กิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ
 • งานปลาไหลฯ  ปี 2559
 • โครงการกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม ภายในตำบลเมืองบัวภายใต้โครงการ Big Cleaning Day 
 •  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองบัว ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาราชภัฎบุรีรัมย์ และขอขอบค
 • โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองบัว
 • เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70ปี
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา(22-03-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง เชิญชว ... new
 อ่านต่อ... 
 
เปิดเผยราคากลาง ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560
เปิดเผยราคากลาง ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
เปิดเผยราคากลาง ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560 ม.7,11,9,1
เปิดเผยราคากลาง ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560 ม. ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ส.อบต. พนง.ส่วนตำบล พนง.จ้าง ประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ส.อบต ...
 อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน
กิจกรรมโครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา(22-03-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง เชิญชว ... new
          
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา (28-02-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง เชิญชว ...
 อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแคปซีล หมู่ 10 บ้านยางบ่ออี (20-02-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง ประกาศก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลเมืองบัว จำนวน 16 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17-02-2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง ประม ...
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
  ..................................
  เข้าสู่ระบบ
  e-mail
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์